Hradec Králové má zlatou minci, orchestr zahrál s Jaroslavem Svěceným při jejím uvedení

Říj 7, 2023 | Aktuality

Houslista Jaroslav Svěcený a Smiling String Orchestra posílený o naše bývalé členy z Leggiero Quartetu vystoupili 3. října v hradeckém Muzeu východních Čech v rámci prezentace zlaté pamětní mince města Hradec Králové. Společně přednesli skladby z díla Antonia Vivaldiho, a to 1. a 3. větu z Vivaldiho Koncertu D dur pro housle a orchestr op. 3 č. 9 a Bouři z jeho Čtvera ročních období – Léto.

Vystoupení orchestru přítomné naprosto nadchlo. Všichni vysoce hodnotili výkon souboru a příjemnou atmosféru, kterou svým uměním mladí hudebníci v sále vykouzlili. Guvernér České národní banky Aleš Michl a primátorka Pavlína Springerová se dokonce po našem vystoupení vrátili na pódium vrátili, aby se společně s orchestrem vyfotografovali.

Slavnost u příležitosti vydání pamětní mince je prestižní akcí, které se účastní významní představitelé nejen z řad bankovních expertů a milovníků či sběratelů mincí. Přítomni byli jak zástupci vedení krajského města, tak Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem. Skutečnost, že i Hradec Králové byl zařazen do souboru zlatých mincí v cyklu Městské památkové rezervace České republiky, odráží výjimečnost celé akce. O to víc si vážíme pozvání k vystoupení.