Kvarteto

Smyčcové kvarteto ve složení: 1. housle Anna Vernerová, 2. housle Marie Bařinová, viola Ondřej Metelka a violoncello Anna Marie Kadečková.

V dubnu 2017 se členové kvarteta stali laureáty ceny Talent královéhradecké kultury pro mladé umělce do 18 let. Na galavečeru u příležitosti udílení těchto cen, který se konal 5. dubna v sále Filharmonie Hradec Králové, vystoupili společně s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem.

I přes svůj suverénně nejmladší věkový průměr zvítězilo kvarteto v dubnu 2016 v krajském kole soutěže komorních těles základních uměleckých škol (Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů).

V úspěšné prezentaci své práce pokračovali členové kvarteta v roce 2016 i výkony v jednotlivých kolech soutěžního festivalu Svátek jara. Poprvé se představili 27. března v Teplicích v Čechách, poté postoupili do pražského finále, v němž byli oceněni titulem laureát III. stupně s právem účasti na mezinárodním galakoncertu v Berlíně v Německu, který se uskutečnil 1. dubna.

O mistrovství členů kvarteta svědčí i jejich účast v krajském kole soutěže uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje v kategorii sólo, kdy všichni členové kvarteta získali první umístění (duben 2017) a violista Ondřej Metelka postoupil dokonce do kola ústředního.