Krajské kolo soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ – Vrchlabí

Dub 4, 2022 | Aktuality

Vyvrcholením jednoho z cyklů života smyčcového souboru na základních uměleckých školách je už tradičně celostátní soutěž pořádaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vinou pandemie a vydaných zákazů výuky i konání hromadných akcí se vloni ve svém pravidelném termínu soutěž neuskutečnila a byla přesunuta na rok 2022. Její krajské kolo se proto konalo letos poslední březnový den ve Vrchlabí a Smiling String Orchestra pod vedením dirigenta Mikuláše Ježka získal 1. místo. Navíc si hráči odvezli i Zvláštní cenu Za mimořádné provedení díla Benjamina Brittena. A postoupil do národního kola, které se uskuteční v květnu v Olomouci.

Do Vrchlabí odcestovalo celkem 28 hráčů, kteří nastudovali dvě skladby: Sarabandu z Simple Symphony Benjamina Brittena a 3. větu Allegro ze Smyčcového koncertu D dur Antonia Vivaldi.

Orchestr prošel v letošním školním roce výraznou generační obměnou. Pro celkem jednadvacet hráčů to bylo první soutěžní vystoupení a pro ty, kteří nebyli na turné v USA, to bylo vlastně první velké veřejné vystoupení v životě vůbec. Zodpovědnost proto trochu svazovala. Přesto bylo na výkonu celého souboru patrné, jak je hudba baví a jak ji umí procítit. Nádherný zvuk hradeckého orchestru zaplnil celý sál, precizní podání zejména Brittenovy Sarabandy uchvátilo svou dynamikou. Výběrem skladeb prokázali, že umí zahrát jak procítěnou sentimentální skladbu, tak i živou a hravou, každou navíc reprezentující jiné stylové období.

Děkujeme za osobní podporu na soutěži řediteli Karlu Šustovi i vedoucí houslového oddělení Ivaně Kulhavé i rodičům, kteří se osobně přijeli do Vrchlabí podívat. 🙂