Circulus – nový začátek

Pro 26, 2021 | Aktuality

Je to téměř zázrak, ale podařilo se nám natočit nové CD.

Zázrak hned z několika důvodů.

Po více než roce, kdy jsme nemohli zkoušet, se orchestr sešel k pravidelným zkouškám až letos v září. Ale byl to prakticky zcela nový orchestr. Většina nejstarších hráčů se již vydala vlastní cestou a jejich místa obsadili mladí houslisté, violoncellisté a kontrabasisté.

Navíc pandemie stále ještě neskončila. Nemuseli jsme sice zrušit zkoušky, podařilo se uskutečnit i dvě víkendová soustředění, ale nemoc nebo karanténa se nevyhnula ani některým z nás. Je proto neuvěřitelné, že se nám podařilo téměř v plném obsazení nahrávku realizovat.

 

Natáčení se uskutečnilo v pátek 26. listopadu v sále Filharmonie Hradec Králové. A byl to náročný maraton, vyžadující plné soustředění. Přesto nechyběla dobrá nálada.

Přísní a nároční, ale současně přátelští a pozitivně naladění hlídali kvalitu nahrávky Jakub Stratílek a Pavel Kunčar z hudební a zvukové režie. I díky nim se podařilo propojit orchestr s přáteli z USA.  S odkazem na improvizace, kterých jsme si v posledním roce a půl velmi užili, se s námi totiž přes oceán spojili The Šust Family Singers, a tak jejich zpěv zazní hned ve dvou skladbách.

Těch nahrávka obsahuje celkem osm. Kromě orchestru a již zmíněných The Šust Family Singers se na ní podíleli i další hosté. V první řadě vybraní hráči z Malého orchestru, klavírista Radek Škeřík a cembalistka Nela Zahradníčková (pod vedením Tomáše Vachouška).

Ve dvou větách Dvořákova Smyčcového kvinteta, které se natáčely již na jaře, se s orchestrem rozloučili jeho nejstarší členové – houslistky Marie Bařinová a Anna Vernerová, violoncellistka Anna Marie Kadečková a kontrabasista Matyáš Blaha. A violista Ondřej Metelka, který je dosud činným členem orchestru.

Circulus – Nový začátek odkazuje na zvláštní dobu, v níž už měsíce žijeme a současně na změny, které život přináší. Noví hráči, nový repertoár, ale současně provázanost s tím, co bylo. Úsměv, precizní práce, respekt i sebevědomí. Nic z toho by ale nevzniklo, kdyby orchestr nevedl dirigent Mikuláš Ježek. Ten orchestru vtiskl jeho duši. Orchestru i této nahrávce.

 

Vznik nového CD se podařilo zrealizovat i díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a městu Hradec Králové a finančnímu daru Františka Kinského.