Smiling String Orchestra na youtube

Zdá se nám to nedávno, a současně dávná minulost. Koncem října to bude právě rok, co Smiling String Orchestra pokřtil své CD s filmovou hudbou Rachel Portman. Děkujeme za všechny fantastické ohlasy, které přišly od Vás posluchačů. Máme radost, že naše hudba šíří pozitivní energii.

Jako malý dárek jsme se rozhodli zveřejnit skladby na youtube. Najdete je na níže uvedených odkazech.

End Credits: https://www.youtube.com/watch?v=6_cLUYLT_Sg

Cider House Rules: https://www.youtube.com/watch?v=KiEyCHWIcbw

Chocolat: https://www.youtube.com/watch?v=Ki0dEa_1FkU

Enough Time: https://www.youtube.com/watch?v=NAN0XZetlZw

Water Melon Montage: https://www.youtube.com/watch?v=OyDBvXdKs0s

J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll, 2. věta: https://ww...

Čti více

První koncert v novém školním roce

S úsměvem a noblesou jsme nastoupili k prvnímu koncertu v novém školním roce. Spolu s dívčím pěveckým sborem Kantiléna jsme ve čtvrtek 20. září 2018 hráli na česko-polské konferenci o příhraniční spolupráci v královéhradeckém Aldisu.

V první části koncertu vystoupila Kantiléna a po ní už 2. a 4. větu Dvořákova Amerického kvartetu předneslo naše Smyčcové kvarteto. Tentokrát ve složení 1. housle – Anna Vernerová, 2. housle – Marie Bařinová, viola Ludmila Žlábková, violoncello – Anna Marie Kadečková. A zahráli krásně.

Pak již přišla ta pravá chvíle pro orchestr. Nejprve zazněl Stamitzův Orchestrální kvartet F dur, pak Mendelssohnova Symfonie č. 7 d moll...

Čti více

Smyčcové kvarteto v synagoze v Mikulově

Mikulov, malebné historické městečko na jižní Moravě, hostil po dva dny naše Smyčcové kvarteto  (Anna Vernerová, Marie Bařinová, Ondřej Metelka a Anna Marie Kadečková), pro tentokrát rozšířené o Jakuba Krtičku na pět členů. Na pozvání Regionálního muzea Mikulov jsme vystoupili v pondělí 11. června na samostatném koncertě v historické Horní synagoze.

Čti více

Orchestr uzavřel jarní část 18. ročníku festivalu Foerstrovy hudební dny – Libáňský hudební máj

Podtitulem 18. ročníku festivalu Foerstrovy hudební dny, který se každoročně koná v Libáni na Jičínsku, je oslava hudebního mládí. A nezáleží, zda se jedná o mládí autorské či interpretační. I proto jarní část festivalu uzavřel právě náš orchestr. Koncert se uskutečnil v historických prostorách farního kostela Svatého Ducha v Libáni v neděli 27. května.

Čti více

Smiling String absolutním vítězem národního kola soutěže ZUŠ

Smiling String Orchestra se stal absolutním vítězem národního kolo celostátní soutěže Základních uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů. V sále Moravské filharmonie v Olomouci, kde se ústřední kolo v pátek 10. a v sobotu 11. května 2018 uskutečnilo, se tak úspěšně završily měsíce příprav a pilného studování vybraných soutěžních skladeb.

Čti více

Zámek plný tónů

Pardubický koncert na zámku, nazvaný Zámek plný tónů, ukončil ve středu 7. března náročný týden, který začal první březnový den odjezdem orchestru na soustředění do Králík. Výsledky každodenního mnohahodinového cvičení si vyslechli posluchači na nedělním poledním koncertě. Tentokrát ne v klášterním kostele, ale v naší zkušebně v jednom ze sálů Poutního domu, kde jsme byli ubytovaní.

Čti více

Když nehraje běhá, když neběhá hraje

Přesně před rokem převzal violista Ondra Metelka spolu se Smyčcovým kvartetem titul Talent královéhradecké kultury. Letos 5. března 2018 se stal laureátem obdobné ceny v oblasti sportu. Gratulujeme 🙂

Čti více

Premiéra autorské skladby Kristýny Gilarové

Podkrovní koncertní sál ZUŠ Na Střezině zažil ve středu 14. února 2018 mimořádný okamžik – světovou premiéru autorské skladby pro smyčcové nástroje a klavír Kristýny Gilarové, nazvané Daily Muse. Jak sama autorka prozradila, komponování věnovala dva roky. Pro první uvedení, při němž sama usedla ke klavíru, si přizvala naše Smyčcové kvarteto ve složení Anna Vernerová, Marie Bařinová (obě housle), Ondřej Metelka (viola) a Anna Marie Kadečková (violoncello), které doplnil kontrabasista Matyáš Bláha. Bouřlivý a vřelý potlesk posluchačů byl nejlepším důkazem, že skladba byla přijata s nadšením a obdivem. Gratulujeme.

Čti více

Koncert v Králíkách a kvarteto v Osicích

První prosincový víkend prožil Smiling String Orchestra ve sněhobíle zachumeleném klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách. Třídenní soustředění bylo v neděli 3. prosince jako již tradičně zakončeno koncertem, na němž orchestr představil nově nastudovaný repertoár.

Čti více

Miniturné s Pavlem Šporclem

Tři krásné koncerty s Pavlem Šporclem byly excelentním zahájením školního roku. Zcela zaplněný byl ve čtvrtek 14. září kostel sv. Jakuba v Jičíně, kam přišlo pět stovek pozorných posluchačů. A ani o den později by se v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí nenašlo jediné volné místečko. Benefiční koncert ve prospěch Centra Orion, které se stará o zdravotně postižené děti, navíc zahřál členy orchestru u srdce, neboť nejen viděli v očích přítomných, mnohdy hendikepovaných diváků, čistou radost z hudebního prožitku, ale současně věděli, že výtěžek ze vstupného těmto lidem pomůže v jejich životě.

Čti více