Valentýnský koncert – Týniště nad Orlicí

Na koncert do Týniště nad Orlicí, který se uskutečnil ve čtvrtek 14. února,  jsme se velice těšili. Po návratu z Ameriky to byl náš první a už nám to všem chybělo 🙂 Intimní atmosféru sálu týnišťského Kulturního domu rozeznělo na úvod Smyčcové kvarteto, v jehož podání zazněly dvě věty Dvořákova Amerického kvartetu. A pak už orchestr a dynamické Palladio Karl Jenkinse, které umí hned na začátku rozproudit krev v žilách posluchačů a nabudit strhující atmosféru očekávání.

Po Palladiu následovala vzpomínka na Rachel Portman s mimořádně procítěnou skladbou Cider House Rules. Dramaturgie koncertu, kterou trpělivě střípek k střípku připravil a s dětmi utkal dirigent Mikuláš Ježek, nenechala posluchače ani chvíli vydechnout. Jiskřivě dramatické skladby střídaly jemné, jejichž melodie se nesly jak na strunce měsíčního svitu.

Oživením byla i účast dvou hostů, žáků základní umělecké školy z Týniště nad Orlicí. Prvním byl hudební rozhovor orchestru a sólové trubky v podání Bohumila Ptáčka v Sonátě a 4 Pavla Josefa Vejvanovského a druhým sólo žačky Mikuláše Ježka Emy Kaslové ve Vivaldiho Zimě ze Čtvera ročních období. Na pódiu ji vystřídala sólistka orchestru Marie Bařinová. Její Vivaldiho Jaro bylo v mysli posluchačů vnímáno jako mistrné završení cesty mladého hudebníka, symbolické uzavření kruhu, na jehož počátku je talent, vůle a hodiny a hodiny práce, aby na konci posluchače ohromila lehkost a přitom preciznost a plnost slyšeného.

Hned u prvních tónů skladby I Heard the Bells skladatele Marka Halla v úpravě Michaela Šusta nebylo možné se v myšlenkách nepřenést zpět do vánočního období, které jsme prožili v zámoří. Byla to vzpomínka, která členům orchestru zalila oči slzou dojetí. A ostatním snad vnesla do srdcí zklidnění a do mysli lásku a porozumění.. Závěr patřil energickému i jemnému Mendelssohnovi, kterého si užili jak hráči, což bylo patrné i z jejich usměvavých tváří i při plném nasazení, tak posluchači.

Jedním slovem – koncert jsme si všichni moc užili. S chvěním v nitru a husí kůží, vyskočivší při poslechu, jak se nám svěřili i nejedni diváci. Stejně jako oni děkovali orchestru za mimořádný zážitek i my děkujeme jim a těšíme se na setkání při některém z našich dalších koncertů.