Večer plný virtuozity a radosti ze spoluprožívání hudby

Události se občas stávají základem událostí příštích, a v muzikantském světě tomu je nejinak. V květnu letošního roku se konal v Ústí nad Orlicí již šedesátý ročník Kocianovy houslové soutěže a pět měsíců poté se vítězové a nejlepší čeští účastníci setkali opět na jednom pódiu. Do Zrcadlového sálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je 20. října 2018 pozval majitel zámku František Kinský. Možnost účinkovat na koncertě byla pro laureáty „Kociánky“ jednou z cen soutěže. A spolu s nimi vystoupil i Smiling String Orchestra absolutní vítěz Ústředního kola soutěže ZUŠ v orchestrální hře, jež se konalo letos v květnu v Olomouci.

V první části koncertu jsme v podání nejlepších českých účastníků, kteří se sjeli opravdu z celé České republiky, měli možnost slyšet například Pozdní hodinu pro sólové housle Ondřeje Kukala, kompletní Sonátu a moll, op. 27 pro sólové housle Eugena Ysaÿe nebo dvě části Partity d moll BWV 1004 Johanna Sebastiana Bacha. Ve spolupráci s klavíristy zazněla druhá věta Koncertu e moll Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, Andaluská romance op.22/3 Pabla de Sarasate, Preludium a Allegro ve stylu G. Pugnaniho od Fritze Kreislera nebo slavný Mazurek Antonína Dvořáka.

Výkony mladých houslistů vyvolávaly u publika oprávněné nadšení, velký aplaus a volání bravo.

Po přestávce již na pódium vstoupil Smiling String Orchestra a na špičkovou úroveň první první části koncertu navázal s radostí a mistrovstvím sobě vlastním. Pod taktovkou Mikuláše Ježka zazněla první věta ze Symfonie č. 7 d moll Felixe Mendelssohna – Bartholdyho.

Poté již následovaly skladby, které má orchestr ve svém repertoáru: části z Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho (Jaro, Zima), druhá věta Koncertu pro dvoje housle d moll BWV 1043 Johanna Sebastiana Bacha a závěr patřil nádherně provedené Meditaci Thaïs Julese Masseneta. V sólových partech se představili opět úspěšní čeští účastníci Kocianovy houslové soutěže.

Závěrečné ovace publika na pódium několikrát přivedly všechny sólisty: Violu Lukášovou, Alžbětu Dusovou, Jana Nováka, Milana Kostelence, Daniela Matejču, Hanu Jasanskou a Davida Hernycha.

Nezapomenutelný večer, který patřil talentovanému a pracovitému smyčcovému mládí, byl poctou jejich pedagogům i rodičům za úsilí, které s nimi spoluprožívají na cestě k umění.

Martina Vlčková