První koncert v novém školním roce

S úsměvem a noblesou jsme nastoupili k prvnímu koncertu v novém školním roce. Spolu s dívčím pěveckým sborem Kantiléna jsme ve čtvrtek 20. září 2018 hráli na česko-polské konferenci o příhraniční spolupráci v královéhradeckém Aldisu.

V první části koncertu vystoupila Kantiléna a po ní už 2. a 4. větu Dvořákova Amerického kvartetu předneslo naše Smyčcové kvarteto. Tentokrát ve složení 1. housle – Anna Vernerová, 2. housle – Marie Bařinová, viola Ludmila Žlábková, violoncello – Anna Marie Kadečková. A zahráli krásně.

Pak již přišla ta pravá chvíle pro orchestr. Nejprve zazněl Stamitzův Orchestrální kvartet F dur, pak Mendelssohnova Symfonie č. 7 d moll. Na závěr jsme společně s Kantilénou provedli Händelovu Lascia ch´ioí pianga a Majestátní Gloria Antonia Vivaldiho.